PELAN STRATEGIK

PELAN STRATEGIK PEMBANGUNAN NEGERI KEDAH 2019 -2035

Pelan Strategik Pembangunan Negeri Kedah 2019 -2035 merangkumi 4 aspek berteraskan perancangan yang tersusun dan berskala bagi pembangunan yang terancang bagi Pembangunan Negeri Kedah yang mampu berdaya saing.

PELAN STRATEGIK PEMBANGUNAN NEGERI KEDAH 2019 -2035

 • Teras 1 – Mempelbagaikan Asas Ekonomi Negeri
 • Teras 2 – Melonjak Pembangunan Holistik Lagi Berdaya Mampan
 • Teras 3 – Memaksimakan Kesejahteraan Rakyat
 • Teras 4 – Menyediakan Kedah Dengan Kekuatan Jatidiri Dengan Modal Insan Dan Tenaga Muda Selaku Impetus Utama

MODUS ASPEK PEMBANGUNAN

 • Mendayakan Pelaburan Dalam Dan Luar Negeri
 • Menyuburkan Muafakat Serta Kerjasama Strategik Antara Sektor Awam Dan Swasta
 • Menzahirkan Bakat Tempatan Dengan Melihat Potensi Pembangunan Tidak Sekadar Dari Aspek Fizikal Dan Material Semata – mata
 • Mengamalkan Konsep NBOS
 • Melonjak Potensi Kekuatan Ekonomi Setempat Untuk Diantarabangsakan Melalui Proses Penjenamaan Dan Pemasaran Yang Berkesan

 

TERAS 1 : MEMPELBAGAIKAN ASAS EKONOMI NEGERI

 • Inisiatif Strategik 1.1 – Menjana Hasil Negeri Baharu Melalui Inovasi Kreativiti Dan Penyelidikan Dalam Bidang Pertanian, Bioteknologi, Eko-Pelancongan, Teknologi Hijau Dan Lain-lain.

TERAS 1 : MEMPELBAGAIKAN ASAS EKONOMI NEGERI

 • Inisiatif Strategik 1.2 – Mentransformasikan Sektor Perkhidmatan

TERAS 1 : MEMPELBAGAIKAN ASAS EKONOMI NEGERI

 • Inisiatif Strategik 1.3 – Memberi Nilai Tambah Dan Penjenamaan Baru Kepada Sektor Tradisi
 • Inisiatif Strategik 1.4 – Melonjak Ekonomi Digital Selaku Teras Ekonomi Bentuk Baharu

TERAS 2 : MELONJAK PEMBANGUNAN HOLISTIK LAGI BERDAYA MAMPAN

 • Inisiatif Strategik 2.1 – Mempertingkatkan Infrastruktur Dan Prasarana Bagi Keselesaan Rakyat

TERAS 2 : MELONJAK PEMBANGUNAN HOLISTIK LAGI BERDAYA MAMPAN

 • Inisiatf Strategik 2.2 – Pembangunan Kawasan Bersempadanan Dengan Negeri Kedah

TERAS 2 : MELONJAK PEMBANGUNAN HOLISTIK LAGI BERDAYA MAMPAN

 • Inisiatif Strategik 2.3 – Memaksima Projek Berimpak Tinggi Dengan Penekanan Kepada Kesan Ekonomi Limpahan
 • Inisiatif Strategik 2.4 – Memaju Sumber Alam Dengan Efektif Demi Memelihara Ekosistem Yang Kondusif

TERAS 3 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

 • Inisiatif Strategik 3.1 – Memperbanyakkan Masyarakat Kelas Menengah
 • Inisiatif Startegik 3.2 – Memperkukuh Persekitaran Hidup Lebih Selamat Untuk Masyarakat Yang Berdaya Maju Dan Sejahtera

TERAS 3 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

 • Inisiatif Strategik 3.3 – Meningkatkan Upaya Pemilihan Aset Rumah Dan Bangunan Komersil Bagi Golongan Berpendapatan Rendah Dan Serdahana
 • Inisiatif Strategik 3.4 – Mencapai Akses Sejagat Kepada Penjagaan Kesihatan Berkualiti

TERAS 4 : MENYEDIAKAN KEDAH DENGAN KEKUATAN JATIDIRI DENGAN MODAL INSAN DAN TENAGA MUDA SELAKU IMPETUS UTAMA

 • Inisiatif Strategik 4.1 – Mempertingkat Kemahiran Tenaga Buruh Bagi Memaksimumkan Kecekapan, Keberkesanan Dan kebolehdayaan Pasaran

TERAS 4 : MENYEDIAKAN KEDAH DENGAN KEKUATAN JATIDIRI DENGAN MODAL INSAN DAN TENAGA MUDA SELAKU IMPETUS UTAMA

 • Inisiatif Strategik 4.2 – Meningkatkan Pembangunan Modal Insan Melalui Penyediaan Prasarana Yang Bersesuaian
 • Inisiatif Strategik 4.3 – Memperkukuhkan Pendidikan Islam Untuk Melahirkan Generasi Murabbi Dan Ibadurrahman

TERAS 4 : MENYEDIAKAN KEDAH DENGAN KEKUATAN JATIDIRI DENGAN MODAL INSAN DAN TENAGA MUDA SELAKU IMPETUS UTAMA

 • Inisiatif Strategik 4.4 – Melahirkan Bakat Seimbang Meliputi Atlet Dan Pengurusan Ke Arah Menjadikan Sukan Satu Industri

#PelanStrategikNegeriKedah
#MuafakatKedah

 

Leave a comment